VT-2009-075: Peacham, Caledonia County, VT, USA

VT-2009-075: Peacham, Caledonia County, VT, USA